Regulamin KTA2k16

____________

Osoba, która zgłasza teledysk anime do konkursu KTA2k16, zgadza się przestrzegać poniższy regulamin:

   1. Do konkursu można zgłosić tylko autorskie AMV (teledysk anime).
   2. Każdy autor może zgłosić tylko jedno AMV, ukończone w roku 2016.
   3. Zgłoszenia teledysków przyjmujemy do 31.08.2016.
   4. Teledysk nie mógł brać wcześniej udziału w żadnym innym konkursie.
   5. Tematyka teledysku oraz użyte anime są dowolne. Jednakże zabrania się używania wątków krzywdzących osoby prywatne, nawołujących do nienawiści, obrazoburczych i pornograficznych
   6. Klip powinien bazować na materiałach z anime, mangi i gier wideo czerpiących z stylistyki anime, aczkolwiek może używać materiałów powiązanych z japońską animacja (np. Final Fantasy: Advent Children, animowane przerywniki z gier odwołujących się do anime).
   7. Zgłoszone AMV musi być w jednym z poniższych formatów: mkv, avi, mpeg, mp4.
   8. Klip musi trwać nie mniej niż jedną minutę i być nie dłuższy, niż dziesięć minut.
   9. Maksymalny rozmiar AMV, to 200MB.
   10. Aby AMV zostało przyjęte do konkursu, należy zgłosić pracę zgodnie z formularzem zawartym w dziale Zgłoszenie Klipu.
   11. Po zgłoszeniu klipu organizatorzy zastrzegają sobie do 7 dni na potwierdzone przyjęcia teledysku do konkursu lub odmowę po uprzednim podaniu powodów.
   12. Głosowanie internetowe zostanie przeprowadzone poprzez stronę http://kta.net.pl po zamknięciu zgłoszeń, czyli we wrześniu i październiku.
   13. Wielki Finał i ogłoszenie wyników odbędzie się na ogłoszonym wcześniej konwencie w ostatnim kwartale 2016.
   14. Klip może posiadać tylko jednego autora.
   15. Użycie materiału z innego AMV (powtórzonego lub innego autora) będzie oznaczać utratę prawa do udziału w konkursie.
   16. Aby wystartować w konkursie, nie trzeba się pojawić osobiście na Wielkim Finale.
   17. Konkurs jest przeznaczony tylko dla osób pochodzących z Polski.
   18. Informacje odnośnie Wielkiego Finału zostaną ogłoszone we wrześniu 2016.

Comments are closed